Historia Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko - Własnościowej w Pleszewie

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa powstała 01.10.1955 r. na bazie budynków wybudowanych przed wojną dla urzędników państwowych. Spółdzielnia prowadzi działalność jako osoba prawna.

W latach 1962 do 1971 zostały wybudowane i oddane do użytku budynki przy ul. Zielonej, Bolesława Krzywoustego, Lipowej i Wierzbowej. Od 1972 do 1977 r. powstało osiedle przy ul. M. Reja (10 budynków), a osiedle przy ul. Mieszka I od 1982 r. do 1995 roku (21 budynków). Budynki znajdujące się przy ul. Wojska Polskiego powstały w 1981 r. a przy ul. Grunwaldzkiej w latach 1994 - 1995. Spółdzielnia posiada budynek w Choczu wybudowany w 1986 r. i w Gołuchowie wybudowany w 1978 r.

Przedmiotem działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Pleszewie jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin oraz potrzeb gospodarczych i kulturalnych, wynikających z zamieszkiwania w spółdzielczym osiedlu lub domu.

Siedzibą Spółdzielni jest miasto Pleszew, Spółdzielnia działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Podstawą działalności Spółdzielni jest:

 

- ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo Spółdzielcze (Dz. U. Nr 30 poz. 210)
- ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. o zmianie ustawy Prawo Spółdzielcze (Dz. U. Nr 90 poz. 419) oraz ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 4 z 2001 r. poz. 27 z późniejszymi zmianami)
- statut Spółdzielni wpisany do rejestru Sądu Rejonowego w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000153776
- regulaminy.

 

Organami Spółdzielni są :

 

- Zebranie Przedstawicieli
- Rada Nadzorcza
- Zarząd
- Zebranie grup członkowskich

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Renata